Main Menu

Ανακοινώσεις
 

Πρόσκληση Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΑΣΩ GENERAL - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΑΣΩ GENERAL - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30776/01ΑΤ/Β/94/2338 ΑΡ. ΓΕΜΗ 1546101000
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Καλούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ GENERAL - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.», και δ.τ. «ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε.» με έδρα το Δήμο Χολαργού Αττικής (η Εταιρεία), οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στο Δήμο Χολαργού επί της Λεωφ. Μεσογείων αρ. 264 (Ισόγειο - Αίθουσα Εκδηλώσεων), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.
  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  4. Έγκριση συμβάσεων κατ’ άρθρο 23Α του κ.ν. 2190/1920.
  5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας έως το συνολικό ποσό των έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων εννενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εννενήντα εννέα ευρώ και εννενήντα πέντε ευρώ (€6.999.999,95) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση είκοσι δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε (22.580.645) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,31 Ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης 0,31 Ευρώ ανά μετοχή και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας. Πρόβλεψη δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, του τρόπου διάθεσης των μετοχών που θα παραμείνουν αδιάθετες μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας και των λοιπών όρων της αύξησης. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος.
  6. Τροποποίηση Άρθρων 1, 2, 3, 5, 7 και 8 του Καταστατικού της Εταιρείας
  7. Έγκριση αντικαταστάσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
  9. Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης απαρτίας κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920 σε επαναληπτική Γ.Σ. την 12 Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στον αυτό ως άνω τόπο προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων, χωρίς να δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση.

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους και τους προσωρινούς τίτλους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρία που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα καταθέσεως στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσωπήσεώς τους.

 

Χολαργός, 27 Απριλίου 2018
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Δημήτριος Σπυρίδης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Blog

 
 

Πρόσφατα Νέα