Main Menu

Μονάδα Άμεσης Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών Επεισοδίων
Μονάδα Άμεσης Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών Επεισοδίων
Μονάδα Άμεσης Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών Επεισοδίων

Τηλέφωνο επικοινωνίας

210 650 2700

 

Η Μονάδα Άμεσης Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών Επεισοδίων του ΙΑΣΩ General είναι μία από τις ελάχιστες οργανωμένες και άρτια εξοπλισμένες Μονάδες σε όλη τη χώρα. Ανήκει στο διεθνές δίκτυο SITS (Safe Implementation of Treatments in Stroke), στο οποίο συμμετέχουν μόνο κέντρα που πιστοποιημένα τηρούν αυστηρά υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας, διαθέτοντας την απαιτούμενη υποδομή και το εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Λειτουργεί σε 24ωρη βάση και στελεχώνεται από εξειδικευμένους και έμπειρους νευρολόγους καθώς και άρτια καταρτισμένους νοσηλευτές, οι οποίοι σε συνεργασία με ιατρούς εμπλεκόμενων ειδικοτήτων (νευροχειρουργούς, επεμβατικούς ακτινολόγους, επεμβατικούς καρδιολόγους, εντατικολόγους, αναισθησιολόγους) προσφέρουν ταχεία διάγνωση καθώς και ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη θεραπεία.

Τo εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί επείγουσα κατάσταση, η οποία χρήζει άμεσης αντιμετώπισης και προϋποθέτει την έγκαιρη προσέλευση του ασθενούς στο νοσοκομείο.

"Time is brain"

Η αντιμετώπιση του εγκεφαλικού σε λιγότερο από 3-4 ώρες από την εκδήλωση των συμπτωμάτων είναι καθοριστική για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και τη μείωση των επιπλοκών. Η έκφραση που έχει επικρατήσει στην αγγλόφωνη ιατρική βιβλιογραφία είναι “time is brain” υπογραμμίζοντας έτσι το πολύ στενό χρονικό περιθώριο για τη διάσωση του εγκεφάλου. Υπολογίζεται ότι χάνονται περίπου 2 εκατομμύρια νευρώνες ανά λεπτό καθυστέρησης της αντιμετώπισης της απόφραξης.

Στη Μονάδα Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών Επεισοδίων του ΙΑΣΩ General εφαρμόζονται σύμφωνα με τις τελευταίες διεθνείς οδηγίες οι πιο σύγχρονες θεραπευτικές μέθοδοι αντιμετώπισης, που στοχεύουν στη μεγιστοποίηση του κλινικού οφέλους για τον ασθενή. Παράλληλα, οι άρτια εξοπλισμένες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας της Κλινικής διασφαλίζουν την αυξημένη ιατρονοσηλευτική παρακολούθηση και φροντίδα.

Τι είναι το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (Α.Ε.Ε.)

Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο προκαλεί βλάβη του εγκεφάλου που οφείλεται σε διακοπή της παροχής αίματος σε μία περιοχή (ισχαιμικό ΑΕΕ) ή σε αιμορραγία από τη ρήξη ενός αγγείου (αιμορραγικό ΑΕΕ).

Πιο συγκεκριμένα, το ισχαιμικό εγκεφαλικό οφείλεται σε απόφραξη αγγείων του εγκεφάλου είτε από δηµιουργία θρόµβου σε µία στενωµένη αρτηρία (θρόµβωση) είτε από θρόµβο που σχηµατίσθηκε σε άλλο σηµείο του σώµατος και µετακινήθηκε στις αρτηρίες του εγκεφάλου µε την αιµατική ροή (εµβολή). Από το μέγεθος της περιοχής που υποαιματώνεται καθώς και από το χρόνο επαναιμάτωσής της εξαρτάται ο τύπος, η σοβαρότητα και η αποκατάσταση των συμπτωμάτων.

Το αιμορραγικό εγκεφαλικό μπορεί να οφείλεται είτε σε ρήξη ανευρύσµατος ή δυσπλασίας αγγείου του εγκεφάλου είτε σε ρήξη µικρών αγγείων εντός του εγκεφάλου και προκαλεί αιμορραγία μέσα (ενδοεγκεφαλική) ή γύρω από τον εγκέφαλο (υπαραχνοειδή).

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά των Εγκεφαλικών Επεισοδίων:

 • Ένας στους έξι ανθρώπους θα πάθει κάποια στιγμή στη ζωή του εγκεφαλικό επεισόδιο, ανεξαρτήτως ηλικίας
 • Τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι η τρίτη αιτία θανάτου μετά τα καρδιακά επεισόδια και τον καρκίνο
 • Η θνησιμότητα στο πρώτο έτος μετά από ΑΕΕ ανέρχεται στο 30% ενώ το 1/3 των ασθενών παρουσιάζουν κάποια μορφή αναπηρίας και χρειάζονται βοήθεια από άλλο πρόσωπο
 • Περίπου το 88% των ΑΕΕ χαρακτηρίζονται ως ισχαιμικά
 • Το ΑΕΕ είναι «γυναικεία υπόθεση» καθώς το 60% συμβαίνει σε γυναίκες
 • Δεν αποτελεί νόσο της τρίτης ηλικίας, αφού το 20% των ασθενών είναι κάτω των 55 ετών
 • Πολλοί ασθενείς αν και προσέρχονται εντός 3 ωρών στο νοσοκομείο, δε λαμβάνουν θεραπεία λόγω κακής οργάνωσης και ελλιπούς στελέχωσής του

Διάγνωση και Θεραπεία

Ο ασθενής με πιθανό εγκεφαλικό επεισόδιο κατά την άφιξή του στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΙΑΣΩ General αξιολογείται με ταχείς ρυθμούς για την εξακρίβωση ύπαρξης εγκεφαλικού. Νοσηλευτές με μακρόχρονη εμπειρία στα επείγοντα περιστατικά παραλαμβάνουν τον ασθενή και ενεργοποιούν την Ιατρική Ομάδα Εγκεφαλικών. Ειδικός νευρολόγος αναλαμβάνει την άμεση κλινική αξιολόγηση του ασθενούς ενώ σε συνεργασία με έμπειρους ακτινολόγους και με τη βοήθεια αξονικής ή/και μαγνητικής τομογραφίας προσδιορίζεται η έκταση της βλάβης στον εγκέφαλο.

Στόχος της θεραπείας για το ισχαιμικό ΑΕΕ αποτελεί η διάλυση ή η απομάκρυνση του θρόμβου που αποφράσει το εγκεφαλικό αγγείο και η αποκατάσταση της φυσιολογικής αιμάτωσης του εγκεφάλου.

Εντός 3 ωρών από την εγκατάσταση των συμπτωμάτων, μπορεί να πραγματοποιηθεί ενδοφλέβια χορήγηση ειδικού θρομβολυτικού φαρμάκου (Actilyse r-tPA), το οποίο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις διαλύει το θρόμβο και αποκαθιστά τη φυσιολογική αιμάτωση του εγκεφάλου. Εφαρμόζοντας τα πρωτόκολλα ενεργειών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες AHA/ASA 2013-2015, προσδιορίζεται η ασφάλεια χορήγησης του φαρμάκου και οι πιθανότητες ευνοϊκής έκβασης για τον ασθενή.

Εντός 6 ωρών από την εγκατάσταση των συμπτωμάτων, μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος της μηχανικής θρομβεκτομής για τη διάνοιξη του αποφραγμένου αγγείου. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την ενδοφλέβια θρομβόλυση τις πρώτες 4,5 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων σε ασθενείς με βαρύ εγκεφαλικό (NIHSS>6) λόγω απόφραξης μεγάλου αγγείου και ως μόνη θεραπεία όταν υπάρχουν αντενδείξεις για τη χορήγηση του θρομβολυτικού φαρμάκου ή λόγω καθυστερημένης προσέλευσης. Η θρομβεκτομή αποτελεί την τελευταία θεραπευτική εξέλιξη για την αντιμετώπιση των σοβαρών εγκεφαλικών επεισοδίων με την οποία επιτυγχάνεται διάνοιξη στο 70-80% των περιπτώσεων.

Αναγνώριση των συμπτωμάτων ενός ΑΕΕ
Η σωστή αναγνώριση των συμπτωμάτων ενός ΑΕΕ και η άμεση προσέλευση του ασθενούς στο νοσοκομείο παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην έκβαση της θεραπείας.
Ωστόσο, στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά των ΑΕΕ δείχνουν ότι το 70% των ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα συμπτώματά του.

Τεστ Αναγνώρισης πιθανού ΑΕΕ
(Τροποποιημένο Τεστ Αναγνώρισης πιθανού ΑΕΕ - Cincinnati Stroke Scale)

Τα συμπτώματα του εγκεφαλικού μπορούν να αναγνωριστούν ΑΠΛΑ, αρκεί να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες :

 1. Άκρα
  Βάλτε τον ασθενή με πιθανό εγκεφαλικό επεισόδιο να σηκώσει και τα δύο χέρια ψηλά με τις παλάμες προς τα πάνω και τα μάτια κλειστά.

  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ: Και τα δύο χέρια κινούνται το ίδιο ή καθόλου
  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ: Ένα από τα δύο είναι πιο αδύναμο και πέφτει

 2. Πρόσωπο
  Βάλτε τον ασθενή να χαμογελάσει

  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ: Και οι δύο πλευρές του προσώπου κινούνται το ίδιο
  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ: Μία από τις δύο κινείται λιγότερο ή καθόλου, το στόμα έχει «στραβώσει»

 3. Λόγος
  Βάλτε τον ασθενή να πει μια φράση όπως: «Γύρισα σπίτι από τη δουλειά»

  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ: Επαναλαμβάνει σωστά χωρίς να ψευδίζει
  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ: Δεν επαναλαμβάνει σωστά, ψευδίζει, χρησιμοποιεί λάθος λέξεις/φθόγγους ή δε μιλά καθόλου

 4. Άμεσα
  Αν ένα από τα παραπάνω είναι παθολογικό, μην καθυστερείτε, επικοινωνήστε άμεσα με μια εξειδικευμένη Μονάδα.

Αν ΕΝΑ από τα παραπάνω είναι παθολογικό, η πιθανότητα ο ασθενής να έχει εγκεφαλικό είναι 72%.

Αν περισσότερα από ένα είναι παθολογικά, η πιθανότητα για εγκεφαλικό είναι >85%.

Η Μονάδα Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών Επεισοδίων του ΙΑΣΩ General διαθέτει ειδική γραμμή 24ωρης επικοινωνίας, τηλ. 210 650 2700, η οποία στελεχώνεται από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό που δίνει οδηγίες για τη σωστή αναγνώριση των συμπτωμάτων.

 

Υπεύθυνη: Ζησιμοπούλου Βάσω, Νευρολόγος

 

 

Blog

 
 

Πρόσφατα Νέα